Usluga tjelesne zaštite obuhvaća čitavu paletu sigurnosnih vidova zaštite, od obavljanja ophodnje, kroz jednostavne “čuvarske” usluge do najzahtjevnijih sigurnosno recepcijskih službi . Za provođenje zaštitarskih usluga imamo riješenje Ministarstva unutarnjih poslova RH i osposobljene zaštitare za sve vrste zaštite i i za sve razine zaštite imovine.

Razni oblici tjelesne zaštite

Zaštitari na štićenom objektu mogu biti stalno ili povremeno ovisno o potrebi i stupnju zaštite. Oblik zaštite određuje složenostobjekta, ovisno o procjeni sigurnosti i rizika, kao i o zahtjevima korisnika usluge.

Osnovna svrha svih oblika zaštite objekata je spriječavanje štetnih događaja na štićenom objektu i zaštićenim područjima, od požara, provale ili krađe, i zaštita imovine od oštećenja, otuđenja ili uništenja.
Poseban oblik zaštite imovine su vatrogasci i požarne straže, a izvode je obučeni zaštitari, a ako je potrebno i profesionalni vatrogasci.

Zaštitari u trgovinama

Naši zaštitari u trgovinama pored osnovnog predznanja iz područja zaštitarstva imaju i dodatna znanja potrebna za zaštitu trgovina. Također su osposobljeni za rad s raznim tehničkim pomagalima kao što su sustavi video nadzora, te raznim oblicimaelektroničkih i tehničkih zaštita artikala od otuđenja. S profesionalnim pristupom sposobni smo kvalitetno odgovoriti u svim mogućim situacijama. Našim klijentima olakšavamo riješavanje niza problema, koji bi bez kvalitetne i profesionalne zaštite mogli imati vrlo teške posljedice, bilo da se radi o krađama većeg ili manjeg razmjera, bilo da se radi o situacijama u kojima pojedinci ili grupe svojim štetnim djelovanjem utiču negativno na okolinu.

Zaštita se odvija na primo-predajnim rampama, skladištima, upravnim prostorima i u prodajnom dijelu trgovine. Vrijeme zaštite prilagođavamo radnom vremenu trgovina, ali i prema potrebama klijenata.Zaštitarke i zaštitari su odjeveni u elegantne uniforme koje se dobro uklapaju u okolinu trgovine i nisu previše upadljive ili u radnu uniformu koja je primjerenija za radna mjesta izložena vremenskom utjecaju i prašini.

Intervencija

Za provođenje intervencija, dakle neposredni odlazak na mjesto dojave alarma ili poziva u pomoć drugog zaštitara, imamo zaštitare koji su posebno obučeni za takve intervencije. Interventni zaštitari su osposobljeni za intervencije u slučaju provale, požara i krađe, kao i za pozive u pomoć, alarma sa nekog od sustava zaštite i nadzor objekata, alarma sa nekog od sustava za tehnološki nadzor procesa kao i za spašavanje iz lifta.