Zaštita osoba se provodi kombinacijom sigurnosnih mjera tehničkim sredstvima i tjelesnom zaštitom. Te mjere uključuju sustavno prikupljanje, obradu i analizu podataka i informacija o svemu što bi moglo utjecati na sigurnost osoba ili objekta, a rezultat čega je ocjena stupnja ugroženosti osobe ili objekta, koja je onda podloga za planiranje vrste i razine sigurnosnih mjera, potrebnih u određenoj situaciji.

Zaštitu osoba izvode zaštitari koji, za tu vrstu zaštite, prolaze obuku po posebnom programu. Pored osnovnih znanja koje dobiju u procesu izobrazbe za zaštitara, moraju ovladati i s nizom drugih znanja i vještina koje dobiju u procesu osposobljavanja.