PRIJEVOZ I PRIJENOS NOVCA I DRAGOCIJENOSTI

Gotovo da nema više tvrtke koja nije svjesna rizika i odgovornosti kod prijevoza i prijenosa novca i drugih dragocijenih pošiljaka.

Prijevoz i prijenos novca je jedno od najosjetljivijih područja zaštite osoba i imovine. Zbog vrijednosti koje se prevoze ili prenose često su uzrok kriminalnih radnji (nasilne pljačke), a za posljedicu nemaju samo materijalnu štetu već i fizičke i psihičke posljedice za sve uključene strane. Stoga se sve više i više tvrtki odlučuje za profesionalne zaštitarske tvrtke, jer je opasnost od napada i drskih krađa postala prevelika.
Mi smo zaštitarska tvrtka koja u okviru svoje djelatnosti pokriva i usluge prijevoza i prijenosa novca i dragocijenosti po najvišim standardima za tu djelatnost. Za pružanje usluge prijevoza i prijenosa novca i drugih dragocijenosti u voznom parku imamo blindirana vozila i posebno obučene zaštitare.

Prijevoz i prijenos novca i vrijednosnih pošiljaka obavljamo za sve pravne i fizičke osobe.
Prijevozu novca i drugih dragocijenosti smo posvetili najveću pažnju i svojim korisnicima nudimo sveobuhvatno riješenje.

Za prijevoz i prijenos novca i drugih dragocijenosti posjedujemo sva potrebna ovlaštenja, a sva vozila su prema zakonskim propisima opremljena sustavima nadzora i kontrole tako da operater u CDS-u kontinuirano prati položaj vozila, te ima mogućnost kontinuirane i izravne komunikacije. Vozila su opremljena sustavima elektrokemijske zaštite novca.

Slijedom navedenog od presudnog je značaja profesionalan pristup poslu uz profesionalno korištenje adekvatne opreme i sredstava za rad.