SUSTAVI KONTROLE PRISTUPA I KONTROLE RADNOG VREMENA

SUSTAVI KONTROLE PRISTUPA
Sustavi kontrole pristupa i kontrole radnog vremena omogućavaju kontrolu kretanja kroz objekt i štićeni prostor, a s dodatnim komponentama omogućavaju i kotrolu radnog vremena i obračun plaće.

Na jednostavan način omogućavaju otvaranje različitih ulaza s pomoću kartica, daljinskih upravljača, biometrijskih karakteristika (otisak prsta, prepoznavanje lica, ….)

Osnovni tipovi sustava kontrole pristupa

– OFF LINE sustavi – su sustavi bez programske potpore. Kod pravilne registracije ( svjetlosni ili zvučni signal ) vrata se otvaraju. Jednostavno se programira vrijeme trajanja otvorenosti vrata, kod nepravilne registracije jednostavno možemo proslijediti alarm, blokirat vrata, ….
– ON LINE sustavi – su sustavi sa programskom podrškom što znači, da u svakom trenutku imamo uvid u događanja sustava kontrole pristupa. Događaji se lako arhiviraju, preko programa dodajemo i oduzimamo kartice, prilagođavamo vrijeme kašnjenja, …. Program je zaštićen zaporkama, tako da administrator sustava jednostavno definira pojedinačne pristupe korisnika

Osnovni dijelovi sustava kontrole pristupa

– čitači kartica i kontroleri
– kartice i terminali
– programska oprema

Prednosti kod ovakvog sustava kontrole pristupa je što nema potrebe za ključevima, evidencija ulaza i izlaza, jednostavna zaštita važnih prostora u firmi, ….

SUSTAVI KONTROLE RADNOG VREMENA

Sustavi kontrole radnog vremena omogućavaju vođenje evidencije radnog vremena za zaposlene, samim tim jednostavne i brze mjesečne ili dnevne izvještaje potrošenih radnih sati kao i analize.
Sustav se postavi na ulazu u tvrtku i omogućava jednostavnu registraciju ulaza, izlaza, službenih izlaza, ….
Svi podaci se bilježe u programskoj opremi koja je jednostavna za korisničku upotrebu.

Osnovni dijelovi sustava kontrole pristupa

– čitači kartica i kontroleri
– kartice i terminali
– programska oprema

Prednosti kod ovakvog sustava kontrole radnog vremena su precizna evidencija prisutnosti zaposlenih, ušteda vremena pri vođenju evidencija, jednostavno rukovanje, podrobne analize podataka, ….