OSIGURAVANJE JAVNIH SKUPOVA I PRIREDBI
Za osiguravanje javnih skupova imamo od Ministarstva unutarnjih poslova RH dozvolu osiguravanja javnih skupova i stručno osposobljene zaštitare.
Uslugu osiguravanja javnih skupova i priredbi vršimo sa posebno obučenim zaštitarima-redarima za takav vid osiguranja.
Organizatoru pomažemo u osiguravanju i provođenju reda na javnom skupu ili priredbi, a u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju (istovremeno) i sa Zakonom o privatnoj zaštiti što osigurava visok standard usluge, a koji zaštitaru redaru, za razliku od običnih redara ili volontera, omogućava upotrebu ovlasti zaštitara.

Osiguranje ugostiteljskih objekata

Pored ostalog izdvajamo i osiguravanje lokala koji organiziraju priredbe u okviru ugostiteljskog obrta i nude glazbu uživo za ples ili društveni program sa zaštitarima-redarima ovisno zahtjevima korisnika usluge.