ELEKTRONSKA ZAŠTITA ARTIKALA

Sistemi elektronske zaštite artikala su namijenjeni za otkrivanje i spriječavanje krađe dragocijenih proizvoda iz štićenih trgovina i trgovačkih centara.

Osnovni djelovi sistema elektronske zaštite artikala

– antene koje su namještene na ulazu u zaštićenu trgovinu ili izlazu iz nje sa elektronskom opremom za brojanje posjetitelja i analizu podataka
– zaštitni tagovi različitih oblika (naljepnice, pločice, ….) koji se postavljaju na artikal
– deaktivatori i skeneri, koji su namješteni na blagajni