Za upravljanje centralnim dojavnim sustavom imamo od Ministarstva unutarnjih poslova RH izdanu licencu i stručno osposobljene operatere.
U vrijeme kada je sigurnost jedna od najvažnijih vrednota, lako možete osigurati siguran prijenos podataka. Naš centralni dojavni sustav (CDS) omogućava kontrolirani prijenos poruka-alarma po stalno nadziranom prijenosnom putu. Prijenos podataka-alarma je izveden prema najvišim standardima potrebnim za takvu vrstu prijenosa podataka.

Sa razvojem sustava tehničke zaštite povećava se i kompleksnost CDS-a.

Upravljanje centralnim dojavnim sustavom
CDS prima signale i pozive sa objekata koji se štite bilo tjelesnom bilo tehničkom zaštitom ( ili kombinacijom ovih dviju zaštita ), te nakon obrade signala kanalizira obavijest o alarmu do odgovarajućih interventnih službi, korisnika usluge, odgovorne osobe ili državnih i drugih institucija.
CDS kontrolira rad sigurnosnih sustava na objektu, prohodnost i povezanost linija za prijenos signala-alarma, te poduzima odgovarajuće mjere ukoliko se uoče bilo kakve nepravilnosti.

Usluga poziva za pomoć

Usluga poziva za pomoć je usluga pomoću koje osoba lako može poslati poziv za pomoć i nazivamo je “panik tipka”. To je uređaj s tipkom koji osoba lako nosi u džepu ili oko vrata ili na mjestu koje jednostavno dosegne u svakom trenutku. U svakom slučaju je preporučljivo da uređaj stalno imate sa sobom. Nakon pritiska na spomenutu tipku, šalje se alarm na CDS, koji nakon primitka alarma, odmah obaviještava najbliži dostupnu interventnu ekipu.
Usluga je namijenjena prvenstveno za starije osobe, bolesne i nemoćne osobe, koje zbog određenih zdravstvenih problema, padova, teške mučnine ili drugih prijetnji pomoću ove “tipke” jednostavno mogu pozvati pomoć.