AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA – VATRODOJAVNI SUSTAVI

Sustave za automatsku dojavu požara upotrebljavamo za ranu detekciju požara na štićenim objektima. Sustav ga signalizira sirenom na objektu i prijenosom alarma u centralni dojavni sustav (CDS) M4 Markioli grupe d.o.o. kao i vatrogasnim postrojbama.

 
vatro-malaSustav za automatsku dojavu požara se sastoji od slijedećih osnovnih komponenti:

– protupožarna centrala, optički, termički (kombinirani) i ručni javljači požara, moduli za kontrolu klima uređaja, liftova, požarnih sektora, el. brava, …. i sirena.

Za izvedbu sustava automatske dojave požara, naručitelj se može odlučiti i sam. Ukoliko je za izgradnu ili rekonstrukciju objekta sustav automatske dojave požara predviđen u studiji požarne ugroženosti, tada je uvođenje sustava nužno.

 

Projektiranje

projektPrije početka izgradnje objekta izradi se izvedbeni projekt sustava automatske dojave požara u kojem se definira broj javljača i njihova funkcijska povezanost u sustav. Izvođenje sustav automatske dojave požara izvodi tvrtka koja posjeduje licencu za izvođenje sustava tehničke zaštite. Nakon završene izgradnje objekta, ukoliko je došlo do odstupanja u odnosu na izvedbeni projekt, izradi se projekt izvedenog stanja. Neovisna tvrtka, koja ima licencu za tu djelatnost, izdaje atest za sustav i on vrijedi godinu dana. Naručitelj je prema zakonu dužan održavati sustav.
Sustav automatske dojave požara je potrebno stalno nadzirati, ili od strane ljudi koji su stalno prisutni na objektu ili dojavom alarmnog signala na centralni dojavni sustav zaštitarske tvrtke.

Uredno održavanje i servisiranje

U skladu sa zakonom i pravilnicima potrebno je redovito održavanje sustava prema slijedećim uvjetima:
– održavanje sustava može izvoditi tvrtka koja ga je i ugradila,
– održavanje sustava može izvoditi proizvođač opreme ili tvrtka koja je ovlaštena od strane proizođača opreme koja je ugrađena na vašem objektu
– izvođač mora imati licencu za izođenje sustava tehničke zaštite,
– održavanje se provodi prema uputama proizvođača opreme,

Tvrtka M4 Markioli grupa d.o.o. pruža usluge redovitog održavanja i servisiranja sustava za automatsku dojavu požara sa 24 satnom uslugom prijave kvara.